Nyheder

19.07.2021 | Jordbrug og fødevarer

FORSKNINGSMIDLER TILDELT FRA DET INTERNATIONALE FORSKNINGSPROGRAM CORE ORGANIC

CORE Organics bestyrelse har på baggrund af eksterne ekspertevalueringer udvalgt 5 projektkonsortier, som får bevilliget midler. Projekterne arbejder inden for temaerne "Robuste og resiliente blandede landbrugssystemer" og "Støtte til robuste og resiliente afgrødeproduktionssystemer".

02.07.2021 | Jordbrug og fødevarer

Kreaturer beskytter kyllinger

Samgræsning mellem kvæg og kyllinger er til gavn for slagtekyllinger, som i mindre grad bliver taget af rovfugle, end når de ’græsser’ alene. CORE Organic projektet, Mix-Enable, har undersøgt om der er gavnlige effekter ved dette samliv, der kan overføres til det økologiske husdyrhold. De foreløbige resultater er lovende.