Nyheder

Maskine til bekæmpelse af sygdomme på såsæd udviklet af FORCE Technology

31.03.2020 | Jordbrug og fødevarer

Økologisk såsæd skal være af høj kvalitet

I projektet "SaaGodt" kigger man dels på bekæmpelse af udsædsbårne sygdomme, dels på spiringskvaliteten af økologisk udsæd. Og selvom der er fremsat hypoteser om det, kan man ikke konkludere, at økologisk såsæd generelt har dårligere spiringsevne, siger projektleder Anders Borgen

17.03.2020 | Jordbrug og fødevarer

Sammenligninger mellem økologisk og konventionelt jordbrug bør være bedre, siger forskere

Landbrugets og fødevareproduktionens miljøpåvirkning er et meget aktuelt emne, som diskuteres flittigt verden over. Men den mest anvendte sammenligningsmetode (LCA) mangler ofte nogle meget afgørende faktorer, påpeger forskere fra Aarhus Universitet, Chalmers University of Technology og INRAE. LCA metoden inkluderer ofte ikke faktorer som…

Foto: Camilla Brodam, AU

13.03.2020 | Jordbrug og fødevarer

Fouragerende grise på proteinrige afgrøder som bønner, courgetter og majs

ICROFS er partner i det europæiske netværk OK-Net EcoFeed, der arbejder på at gøre viden om brug af økologisk, lokaltproduceret proteinfoder til grise og fjerkræ let tilgængelig. Her en artikel (på engelsk) fra en fransk svineavler, der deltager i projektet. Han har afprøvet et system, hvor grisene fouragerer på proteinrige afgrøder som bønner og…

11.03.2020 | Jordbrug og fødevarer

Organic RDD 6 informationsmøder foregår online!

ICROFS aflyser de fysiske Organic RDD 6 informationsmøder i marts og tilbyder i stedet to live web seminarer d. 17/3 samt d. 19/3

09.03.2020 | Jordbrug og fødevarer

9. Euraknos nyhedsbrev på gaden nu

I 9. udgave af EURAKNOS nyhedsbrevet kan du bl.a. bliver klogere på det tematiske netværk Legumes Translated, som støtter produktion og brug af bælgsæd (proteinholdige afgrøder). Netværket hjælper landmænd med at drage fordel af relevant forskning.