Nyheder

16.12.2020 | Jordbrug og fødevarer

Julehilsen fra ICROFS

Året 2020 har igen bragt en masse spændende, ny viden og praktiske anbefalinger fra ICROFS' projekter om økologisk jordbrug og fødevarer; f.eks. om næringsstofforsyning og –recirkulering, bioraffinering af græs og lokal proteinforsyning, ko-kalv samvær i malkekvægbesætninger, og bæredygtige og skånsomme teknologier til forarbejdning af økologiske…

15.12.2020 | Jordbrug og fødevarer

50 millioner til forskning, udvikling og innovation i økologisk jordbrug og fødevaresystemer

I samarbejde med ICROFS åbner GUDP for ansøgninger til en pulje på 50 mio. kr. for yderligere at udvikle økologisektoren og styrke økologiens bidrag til samfundet på områder som miljø og klima, biodiversitet, drikkevandsbeskyttelse, dyrevelfærd og sundhed.

Tematiske netværk er projekter med flere aktører, som indsamler eksisterende viden og bedste praksis om et givet tema for at gøre det tilgængeligt for slutbrugere såsom landmænd, skovfogeder, rådgivere m.fl.

09.12.2020 | Jordbrug og fødevarer

Ny manual: Lettere adgang til viden om landbrug

EURAKNOS' manual giver gode råd til, hvordan tematiske netværk skal designes og implementeres i forhold til at styrke netværkets multi-aktør tilgang, brugerengagement og i sidste ende "impact".

02.12.2020 | Calls

CORE Organic Cofund åbner ny pulje til cirkulær produktion i landbruget

Den 11. januar 2021 lancerer CORE Organic en ny forskningspulje på i alt 4.8 mio. €. Temaet er blandede landbrugssystemer til forbedring af økologisk plante- og husdyrproduktion