Nyheder

29.01.2019 | Jordbrug og fødevarer

Kommunikationsmedarbejder til ICROFS

Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) søger en kommunikationsmedarbejder på deltid (fastansættelse, 20 timer per uge evt. med mulighed for et øget timetal på et senere tidspunkt) snarest muligt.

Skovkyllinger på Gothenborg. Foto: Helene Uller-Kristensen

28.01.2019 | Jordbrug og fødevarer

Bedre dyrevelfærd med langsomt voksende, aktive kyllinger

Den økologiske slagtefjerkræproduktion kan styrkes via et øget fokus på robuste og aktive racer samt et produktionssystem, der i endnu højere grad tilgodeser de økologiske principper om høj dyrevelfærd og reduceret miljø- og klimapåvirkning.

Fra forsøg med græsblandingerne. Foto: Helene Uller-Kristensen

28.01.2019 | Jordbrug og fødevarer

Kan det betale sig at introducere urtegræs i sædskiftet?

At introducere multifunktionelle græsblandinger i sædskiftet kan være med til at løse nogle af de store udfordringer i økologisk landbrug med hensyn til jordens frugtbarhed, ukrudtstryk, biodiversitet og bæredygtigt foderprotein. Men hvordan hænger økonomien sammen?

D. 21. januar forsvarede PhD-studerende Zhi Liang sin afhandling på AU Foulum.

22.01.2019 | Jordbrug og fødevarer

PhD-forsvar: Omsætning af kulstof i de dybe jordlag

Zhi Liang har i sit projekt undersøgt, hvordan organisk kulstof omsættes i dybe jordlag. Studiet omfatter potentialet for kulstoflagring fra planter med dybe rødder i relation til røddernes kemiske sammensætning, jordens indhold af næringsstoffer og den mikrobielle fysiologi.

Smågrise dier hos soen imellem poppeltræer. Fotograf: Marianne Hestbjerg

18.01.2019 | Jordbrug og fødevarer

Vejen til mere miljø- og klimavenlige øko-grise

Inden for økologisk svineproduktion tilstræber man, at opdrætsmetoder og staldforhold imødeser grisenes udviklingsmæssige, fysiologiske og adfærdsmæssige behov. På én og samme tid arbejder det økologiske landbrug på at reducere miljø- og klimabelastningen.

Forskere ser et forsat behov for mere viden om henholdsvis sundhedsfremmende og sundhedsskadelige indholdsstoffer – og den såkaldte cocktail-effekt. Foto: Helene Uller-Kristensen

15.01.2019 | Jordbrug og fødevarer

Hvordan undersøger man sundhedseffekten af økologisk kost?

Mange forbrugere forbinder økologiske fødevarer med sundere produkter, da de er fri for tilsætningsstoffer og pesticid- og medicinrester. Ikke desto mindre hører man ofte, at det er vanskeligt at be- eller afkræfte de sundhedsmæssige effekter af økologisk kost – men hvorfor er det egentlig så komplekst?

14.01.2019 | Jordbrug og fødevarer

30 mio. kroner til nyt økologisk forsknings- og udviklingsprogram i 2019

D. 20 februar 2019 offentliggøres opslaget for det nye forsknings- og udviklingsprogram Organic RDD 5. Programmet har ansøgningsfrist d. 21.maj.

Ved at etablere efterafgrøder i forbindelse med den sidste radrensning i en kornafgrøde og radrense stubben efter høst er det muligt at lave mekanisk bearbejdning af hele dyrkningsfladen i løbet af vækstsæsonen og samtidig have konstant bevoksning

08.01.2019 | Jordbrug og fødevarer

Faktaark om rækkedyrkningssystem med korn og efterafgrøder

Den største udfordring for at opnå højere og mere stabile udbytter i økologisk planteavl er knyttet til tilstrækkelig kvælstofforsyning og bekæmpelse af aggressivt ukrudt. Projektet RowCrop har udviklet et rækkedyrkningssystem med korn og efterafgrøder, som muliggør radrensning i begge afgrøder.