Nyheder

28.05.2018 | Jordbrug og fødevarer

VIDEO: Økologisk svineproduktion baseret på græsprotein

SuperGrassPork skal udvikle et system til produktion af økologiske grise, hvor en stor del af proteinfoderet kommer fra lokalt produceret kløvergræs.

Foto fra markforsøg i NutHy

25.05.2018 | Jordbrug og fødevarer

Højere økologiske udbytter med flere tilgængelige næringsstoffer

Der er stor enighed om, at bedre tilgængelighed af næringsstoffer er nøglen til højere udbytter; spørgsmålet er dog stadig hvilke alternative løsninger, der kan anvendes i den økologiske produktion.

22.05.2018 | Jordbrug og fødevarer

GUDP udbyder 25 mio. kr. til nyt økologisk forskningsprogram

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, GUDP, har netop åbnet for ansøgninger til en ny pulje på op til 25 mio. kr. til forskning og udvikling, som gør økologisk landbrug mere ressourceeffektivt, herunder forbedrer den økologiske jordbrugs klima/miljøprofil og understøtter husdyrsundhed og -velfærd. ICROFS er koordinator.

19.05.2018 | Jordbrug og fødevarer

ØKOLOGISK VIDENS- OG KOMPETENCELØFT: Nyt udspil kalder på 40 mio. kroner årligt til forskning

Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer er gået sammen om et fælles udspil ”Økologi 2021: Sammen om udviklingen”, der skal skabe mere og bedre økologi. Læs mere om de fire indsatsområder, som de to organisationer sætter fokus på for at fremme økologien, herunder flere midler til udvikling af økologien via forskning.

15.05.2018 | Temadag

Gå i dybden med rødderne på Rodens Dag d. 4. juni

Hvad foregår der i de dybe jordlag? Hvordan reagerer afgrøder på vandstress? Kan planter hente vand og næring i de dybere jordlag? Hvordan påvirkes jordens mikroorganismer af dybe rødder? Og kan vi udnytte planter med dybe rødder i jordbruget? Alt det kan du blive klogere på mandag den 4. juni, når Robusta projektet byder velkommen til Rodens Dag.

13.05.2018 | Jordbrug og fødevarer

Nyt CORE Organic projekt: Design af robuste økologiske dyrkningssystemer til væksthusproduktion i Europa

Produktion i væksthus tager udgangspunkt i intensive dyrkningssystemer, der garanterer 'out‐ of‐season' produktion under alle klimatiske forhold. Projektet Greenresilient, som startede den 2. april 2018, har som overordnet mål at demonstrere muligheder og konsekvenser af en agroøkologisk tilgang til økologisk væksthusproduktion i…

11.05.2018 | Jordbrug og fødevarer

Intensiv grøntsagsproduktion på plantebaseret gødning

Forbrugere efterspørger flere økologiske grøntsager, men produktionen er stadig afhængig af konventionel animalsk gødning. Derfor afprøves dobbeltdyrkning af afgrøder og plantebaserede gødninger som alternative løsninger i projektet DoubleCrop.

04.05.2018 | Seminar

Økologisk svineproduktion: Praktikerdag og forskerseminar

I samarbejde med Organic RDD-projekterne VIPiglets, pECOSYSTEM og MAFFRA arrangerer ICROFS hhv. en praktikerdag og et forskningsseminar om, hvordan man forbedrer sundhed og velfærd for pattegrise og slagtesvin, samtidig med at miljøbelastningen reduceres.