Nyheder

FOTO: Colourbox

22.02.2018 | Jordbrug og fødevarer

Partnerskaber og målrettet indsamling af viden kan hjælpe bestøvere

Mange vil bestøverne det godt. På et nylig afholdt bestøversymposium arrangeret på initiativ af bl.a. BEEFARM projektet deltog interesserede landmænd, biavlere, forskere, rådgivere samt deltagere fra kommuner, relevante styrelser og interesseorganisationer.

20.02.2018 | Jordbrug og fødevarer

Folk, der spiser økologisk, spiser generelt sundere

Forbrugere, der køber økologisk, spiser mindre kød og mere frugt og grønt end andre forbrugere.

19.02.2018 | Jordbrug og fødevarer

Udvikling af økologien kræver afdækning af forbrugerperspektivet

Til et afsluttende projektmøde d. 29. januar gav tre Organic RDD-projekter svar på, om øko-forbrugere spiser sundere, om ”lokalhed” giver merværdi til økologiske fødevarer, og om Danmark er et godt økologi-brand i udlandet.

18.02.2018 | Jordbrug og fødevarer

OK-Net Arable har skabt vidensplatform om økologisk planteproduktion

På vidensplatformen www.farmknowledge.org, som er udviklet i EU-projektet OK-Net Arable, ligger over 100 tilgængelige værktøjer, som kan bruges til at støtte økologisk planteproduktion.

05.02.2018 | Jordbrug og fødevarer

Ny viden kan styrke markedet for øko-kyllinger

En blanding af mark, skov og energipil har stor betydning for øko-kyllingers aktivitet, adfærd og velfærd, og fodringstrategier kan med fordel designes til den enkelte race. Med et stigende salg af øko-kyllinger er en øget diversitet i detailhandlen en vigtig faktor for at understøtte den positive udvikling.