ICROFS

  • Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer

Nyheder

11.05.2021 | Jordbrug og fødevarer

Studentermedhjælper til ICROFS

Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) søger en eller evt. to studentermedhjælpere ca. 8-10 timer per uge med forventet opstart 1. august 2021 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til et år og arbejdstiderne er fleksible i forhold til dit studie.

10.05.2021 | Jordbrug og fødevarer

Stor og bred interesse for Organic RDD 7 programmet

21 projekter har til sammen søgt om 134 mio. kr. til økologisk forskning og udvikling gennem GUDP´s økologiprogram "Organic RDD", der koordineres af ICROFS. Der er 45 mio. kr. i puljen i 2021.

15.04.2021 | Jordbrug og fødevarer

Forbrugersegmenters syn på bæredygtige økologiske fødevaresystemer

For at positionere økologien som et centralt redskab i udviklingen af en bæredygtig fødevareproduktion er det nødvendigt at vide mere om forbrugernes syn på koblingen mellem økologi og bæredygtighed, og hvordan forbrugerne afvejer forskellige dimensioner af bæredygtighed.

15.04.2021 | Jordbrug og fødevarer

Recirkulering af restprodukter skal bidrage til opfyldelse af økologimål

Den markante forøgelse af det økologiske areal i Danmark og Europa udfordrer tilgængeligheden af næringsstoffer og fordrer øget recirkulering. Vi mangler dog fortsat et overblik over muligheder og løsninger i forhold til at opnå en bedre næringsstofforsynende evne af jorden via recirkulering.

12.04.2021 | Jordbrug og fødevarer

Hele værktøjskassen skal tages i brug for at få flere tilgængelige næringsstoffer

Nyligt afsluttet projekt har vist muligheder for optimering af næringsstofforsyningen på økologiske brug, men ser et stort behov for at bringe restprodukter i spil.

12.04.2021 | Jordbrug og fødevarer

Sagen er velfærdsbøf

Både økologisk og konventionel oksekødproduktion er udfordret på grund af bidraget til landbrugets klimabelastning. Men med et stigende fokus på fødevarekvalitet såvel som dyrevelfærd kan vi stimulere et mere bæredygtigt kødforbrug.