Vision & formål

ICROFS vision

ICROFS vision er, at  principperne for økologisk landbrug skal blive en global reference for bæredygtighed i landbrugs- og fødevaresystemer baseret på resultater fra videnskabelig forskning og innovation.

ICROFS opgaver

ICROFS blev etableret af Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri for at varetage en række opgaver:

  • Tilvejebringe forskningsresultater, der kan bidrage til fremme af økologiske landbrugs- og fødevaresystemer.
  • Koordinere, administrere og gennemføre strategisk og brugerorienteret forskning af høj kvalitet indenfor økologiske landbrugs- og fødevaresystemer med fokus på både nationalt og internationalt niveau.
  • Bidrage til udvikling af økologiske landbrugs- og fødevaresystemer med det formål, at forbedre mulighederne for konvertering fra konventionel til økologisk produktion og bidrage til generel fremme af bæredygtige landbrugs- og fødevaresystemer.
  • Bidrage til udvikling og udbredelse af økologiske landbrugs- og fødevaresystemer som middel til at opnå vigtige mål for samfundet i forhold til miljø, klima, natur, dyrevelfærd og egnsudvikling.

 

 

Læs mere: