ICROFS' Programkomité

Programkomitéen er nedsat af bestyrelsen, og den afgiver indstillinger om nye nationale forskningsprojekter og –programmer samt fortsat bevilling og/eller justering af allerede etablerede forskningsprogrammer til bestyrelsen, som efterfølgende afgiver indstilling til Det Rådgivende Udvalg for Fødevareforskning.

Desuden afgiver programkomitéen afrapporteringer vedrørende nationale forskningsprojekter og –programmer til Direktoratet for FødevareErhverv.

 

 


Kirsten Lund Jensen, afdelingsleder (Formand)
Landbrug & Fødevarer
Axeltorv 3, DK-1609 København V
Tlf.: + 45 3339 4688
Mobil: + 45 40 21 82 50

Anke Stubsgaard
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
Silkeborgvej 260, DK-8230 Åbyhøj
Tlf.: 26 15 77 69

Bruno Sander Nielsen, chefkonsulent
Landbrug & Fødevarer
Axeltorv 3, DK-1609 København V
Tlf.: +45 33 39 42 67

Otto Kjærgaard, 
Landbrug & Fødevarer
Tlf.: + 45 23 71 66 15

Nelly Frees Riggelsen   
Økologisk Landsforening
Naturmælk Ambh
Gerrebækvej 24
6360 Tinglev
Tlf.: +45 74 64 28 01 / 21 47 23 18 

Ole Bloch Engellyst
Økologisk Landsforening 
Silkeborgvej 260
8230 Åbyhøj  
Tlf.: + 45 21 33 27 02

Thomas Vang Jørgensen
Agri Nord
Hobrovej 437
9200 Aalborg SV
Tlf.: + 45 96 35 11 11

Kirsten Holst Sørensen, økologichef
SEGES
Agro Food Park 15, 8200 Århus N
Tlf.: 87 40 54 89

Karen Munch Mortensen, observatør fra Landbrugsstyrelsen
Miljø- og Fødevareministeriet
Specialkonsulent | Miljøteknologi
GUDP Sekretariatet
Haraldsgade 53 | 2100 København Æ 
Tlf. 72 54 44 66

Morten Tune Strandberg, sektionsleder
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Århus Universitet
Institut for Bioscience, Terrestrisk Økologi
Vejlsøvej 25, 8600 Silkeborg
Tlf.: +45 87 15 88 37

Hanne Lakkenborg Kristensen
DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
Aarhus Universitet
Kirstinebjergvej 10, 5492 Årslev
Tlf.: 87 15 83 54

Dorte Lau Baggesen, seniorforsker
DTU - Fødevareinstituttet
Bülowsvej 27, 1790 København V
Tlf.: +45 72 34 62 07

Kirsten Halsnæs, programleder
DTU - Risø
DTU Management Engineering
Forskningscenter Risø, SYS-110
Postboks 49, 4000 Roskilde
Tlf.: +45 46 77 51 12

Jakob Magid, lektor
Københavns Universitet
Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C
Tlf.: 35 33 34 91

Tove Christensen, Seniorforsker 
Københavns Universitet
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Rolighedsvej 25, 1958 Frederiksberg C
Tlf.: 35 33 10 69

Thorkild Nielsen, Lektor
LMC og Fødevareindustrien
Foodscapes, Innovation og Netværk
Aalborg Universitet
Institut for Planlægning
A.C. Meyers Vænge 15, 2. th.
2450 København SV
Tlf.: 99 40 36 79

Sekretærer fra ICROFS
Niels Halberg (centerleder) og Ilse Ankjær Rasmussen (Organic Eprints koordinator)
ICROFS
P.O. Box 50, DK-8830 Tjele
Tlf.: +45 87 15 80 37 / +45 87 15 79 92