ICROFS' bestyrelse

Bestyrelsen for ICROFS indtil 2021 består af 13 medlemmer, som er udpeget af Miljø- og fødevareministeren. Formanden er udpeget uden forudgående indstilling. De resterende 12 medlemmer er udpeget efter forudgående indstilling fra:

  • Økologisk Landsforening (ØL)
  • Biodynamisk Forening (BF)
  • Landbrug & Fødevarer (L&F)
  • SEGES
  • Dansk Industri (DI)
  • Forbrugerrådet
  • Danmarks Frie Forskningsfond (DFF)
  • Aarhus Universitet (AU)
  • Københavns Universitet (KU)
  • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

ICROFS' bestyrelse

Louise Gade, direktør for VIA Efter- og Videreuddannelse (formand)
VIA University College Efter- og videreuddannelse  

Anders Lund, økologisk planteavler (ØL)
Aastrupgaard  

Preben Lauridsen, direktør i Outrup Biogas (ØL)
Outrup Biogas 

Klaus Loehr-Petersen, projektleder i Biodynamisk Forening (BF)
Biodynamisk Forening 

Lene Fløe Møller, bestyrelsesmedlem i Økologisektionen og mælkeproducent (L&F)
Holmager Økologi

Kirsten Lund Jensen, Økologichef i L&F (L&F)
Landbrug & Fødevarer 

Kirsten Holst Sørensen, Økologichef i SEGES (L&F)
SEGES

Frederikke Thye, konsulent i DI Fødevare (DI)
Dansk Industri – Fødevarer  

 

Thomas Vang Jørgensen, Økologichef i landbrugsrådgivningen AgriNord (Forbrugerrådet)
Agri Nord 

Vibeke Langer, lektor ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet (DFF)
Københavns Universitet – Institut for Plante- og Miljøvidenskab 

Klaus Lønne Ingvartsen, institutleder for Institut for Husdyrvidenskab (AU)
Aarhus Universitet – Institut for Husdyrvidenskab 

Jakob Magid, lektor ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab (KU)
Københavns Universitet – Institut for Plante- og Miljøvidenskab 

Dorte Lau Baggesen, professor og afdelingschef for DTU Fødevareinstituttet (DTU)
DTU - Fødevareinstituttet 

Karen Munch Mortensen, observatør for Miljøstyrelsen, GUDP-sekretariatet 

Rasmus Nimgaard, observatør for Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen