Nyheder

07.12.2017 | Jordbrug og fødevarer

Antibiotikafri økologisk kvægproduktion – fremlagt på Øko-kongressen

God management er vigtig for at undgå sygdomme. God hygiejne og tidlig tildeling af råmælk af god kvalitet i de første uger af kalvens liv kan måske reducere sygdomme i økologisk kvægproduktion og dermed nedsætte forbruget af antibiotika.

Foto fra plenummøde 1: Åbning af kongressen med Mogens Lykketoft

05.12.2017 | Konference

Velbesøgt Økologi-Kongres 2017 – en kongres med faglige debatter og bæredygtighed som hovedtema

Mogens Lykketoft åbnede Økologi-Kongres 2017 i Kolding med fokus sat på FN’s verdensmål i et økologisk perspektiv. Kongressen blev besøgt af mere end 900 økologer og økologiinteresserede, som kunne diskutere den nyeste viden, forskning og markedsdata inden for økologisk fødevareproduktion og -forbrug.

03.12.2017 | Jordbrug og fødevarer

Ansøgningsproces for Grand Solutions 2018

Fonden har stort fokus på resultater og løsninger, som giver værdi for samfundet. Der er afsat midler inden for følgende områder: Grøn Vækst (Bioressourcer, energi, miljø, vand, klima, transport og byggeri – 211 mio. DKK); bedre sundhed og klinisk forskning (148 mio. DKK); nye teknologiske muligheder (136 mio. DKK). Ansøgningsfrist er 20.2.2018.

01.12.2017 | Jordbrug og fødevarer

Blomsterstriber giver flere nyttedyr i økologiske æbleplantager

Økologiske æbleavlere oplever ofte at store dele af høsten går tabt på grund af skadedyr. Flerårige blomsterstriber kan øge forekomsten af nyttedyr i plantagen og derved reducere skader.

30.11.2017 | Jordbrug og fødevarer

Økologisk mælkeproduktion står ved en skillevej - PRESSEMEDDELELSE

Ny forskning peger på udfordringer i at bruge de samme ko-racer i den konventionelle og økologiske mælkeproduktion. Samtidig spørger forskerne, om erhvervet vil lægge kræfter i at fremavle en speciel økologisk ko?

30.11.2017 | Jordbrug og fødevarer

Kan en cocktail af ramsløg og tyttebær erstatte antibiotika? - PRESSEMEDDELELSE

I et netop afsluttet pilotforsøg har en plantecocktail af ramsløg og tyttebær forbedret smågrises tarmsundhed markant. Dermed er der et godt potentiale for, at planter kan erstatte antibiotika til behandling af diarré blandt smågrise og dermed nedbringe forbruget i dansk svineproduktion.

29.11.2017 | Jordbrug og fødevarer

Økologiske svineproducenter kan med fordel skifte genetik - PRESSEMEDDELELSE

Ny forskning peger mod, at den økologiske svineproduktion kan drage fordel af at anvende moderdyr, der føder færre men større grise end dem, der i dag udbydes fra DanAvl, hvis linjer er tilpasset til den intensive indendørs produktion. En undersøgelse under økologiske produktionsforhold viste, at moderdyr fra Topigs Norsvins TN70 linje kunne…

I marken hos Per Rytter Andersen: Efterafgrøde bestående af selvetableret kløvergræs

24.11.2017 | Jordbrug og fødevarer

En vellykket afgrøde er den bedste ukrudtsbekæmpelse

Der er ikke meget brug for stål mod ukrudt i marken, så længe salgsafgrøderne er vellykkede, og sædskiftet i øvrigt er sat godt sammen. Det er i hvert fald Per Rytter Andersens erfaring.

24.11.2017 | Temadag

Øget efterspørgsel efter økologiske fødevarer - baseret på sundhed, lokale fødevarer og øget eksport

Spiser man sundere, når man spiser mere økologisk? Har økologiske fødevarer større værdi, hvis de også er produceret lokalt? Mermaid, queen and cookies - hvad associerer forbrugere på eksportmarkeder med dansk økologi? Få svar d. 29. januar, når OrgHealth, SOMDwIT og LOCO afholder afsluttende symposium.

23.11.2017 | Temadag

Temadag om bestøvere: Benyttelse og beskyttelse

Du kan blive opdateret med oplæg fra ind- og udland sætte fokus på bestøverfaunaens betydning, og hvordan vi beskytter den. Der er særlig vægt på vilde bier og honningbier. Få den nyeste viden og bliv klogere på mulighederne for at gennemføre praktiske tiltag, der gavner.

Viser resultater 91 til 100 ud af 389

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste