Nyheder

08.01.2018 | Konference

Call: Økologisk landbrug og jordforvaltning

Denne session inviterer alle med erfaring inden for bæredygtigt landbrug i relation til jordforbedringer, plantebeskyttelse, jordkvalitet, fødevarekvalitet og socioøkonomiske aspekter til at deltage. Sessionen er en del af "European Geoscience Unions" generalforsamling. Deadline for indsendelse af abstracts: 10 Januar 2018, kl. 13:00

Et vådt efterår er en udfordring i forhold til at mindske udvaskning af kvælstof på friland. Planter man træer, kan de optage noget af regnvandet og næringsstofferne til egen vækst.

05.01.2018 | Jordbrug og fødevarer

Økologisk svineproduktion har udfordringer og mulige løsninger

Udvaskning af kvælstof, ammoniakfordampning og vejret er nogle af de største udfordringer i økologisk svineproduktion. Forsøg med indretning af udearealer til slagtesvin og plantning af træer kan muligvis forbedre dyrevelfærden og reducere miljøbelastningen.

02.01.2018 | Jordbrug og fødevarer

Louise Gade ny formand for ICROFS

Direktør for VIA Efter- og videreuddannelse Louise Gade er af fødevareministeren, Esben Lunde Larsen (V), blevet udpeget til bestyrelsesformand for ICROFS.

©Colourbox

18.12.2017 | Jordbrug og fødevarer

Sundere kost og mere økologi i indkøbskurven følges ad

To ud af fem forbrugere med et stigende økologiforbrug angiver, at de har mindsket deres kødforbrug i løbet af de seneste to år. Til sammenligning er det kun én ud af fem forbrugere med et uændret eller faldende økologiforbrug, der angiver at have mindsket kødforbruget.

15.12.2017 | Jordbrug og fødevarer

Fritjof pærer siger: ”Ja tak til tag!”

Hos Sæby Frugt på Sjælland blev familien Madsen for tre år siden nød til at træffe en vigtig beslutning: Skulle de unge, økologiske pæretræer med skurv ryddes eller overdækkes? De valgte overdækning, og det har de ikke fortrudt.

©Colourbox

11.12.2017 | Jordbrug og fødevarer

Lokale og danske økologiske fødevarer har potentiale

Har lokale økologiske fødevarer et markedspotentiale i Danmark, og hvordan ser forbrugere uden for Danmark på vores økologiske fødevarer? Svarerne, der blev fremlagt på Øko-kongres 2017, kan måske styrke danske fødevarevirksomheder i og uden for Danmarks grænser.

07.12.2017 | Jordbrug og fødevarer

Miljø og avl på agendaen for økologisk svineproduktion

Hvordan kan den økologiske produktion mindske klima- og miljøbelastningen, og hvordan kan produktionen få mere robuste grise egnet til den ekstensive produktionsform, samtidig med at dyrenes velfærd tilgodeses. Det blev fremlagt og diskuteret i to indlæg på øko-kongres 2017.

07.12.2017 | Jordbrug og fødevarer

Antibiotikafri økologisk kvægproduktion – fremlagt på Øko-kongressen

God management er vigtig for at undgå sygdomme. God hygiejne og tidlig tildeling af råmælk af god kvalitet i de første uger af kalvens liv kan måske reducere sygdomme i økologisk kvægproduktion og dermed nedsætte forbruget af antibiotika.

Foto fra plenummøde 1: Åbning af kongressen med Mogens Lykketoft

05.12.2017 | Konference

Velbesøgt Økologi-Kongres 2017 – en kongres med faglige debatter og bæredygtighed som hovedtema

Mogens Lykketoft åbnede Økologi-Kongres 2017 i Kolding med fokus sat på FN’s verdensmål i et økologisk perspektiv. Kongressen blev besøgt af mere end 900 økologer og økologiinteresserede, som kunne diskutere den nyeste viden, forskning og markedsdata inden for økologisk fødevareproduktion og -forbrug.

03.12.2017 | Jordbrug og fødevarer

Ansøgningsproces for Grand Solutions 2018

Fonden har stort fokus på resultater og løsninger, som giver værdi for samfundet. Der er afsat midler inden for følgende områder: Grøn Vækst (Bioressourcer, energi, miljø, vand, klima, transport og byggeri – 211 mio. DKK); bedre sundhed og klinisk forskning (148 mio. DKK); nye teknologiske muligheder (136 mio. DKK). Ansøgningsfrist er 20.2.2018.

Viser resultater 61 til 70 ud af 366

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste