Nyheder

13.05.2018 | Jordbrug og fødevarer

Nyt CORE Organic projekt: Design af robuste økologiske dyrkningssystemer til væksthusproduktion i Europa

Produktion i væksthus tager udgangspunkt i intensive dyrkningssystemer, der garanterer 'out‐ of‐season' produktion under alle klimatiske forhold. Projektet Greenresilient, som startede den 2. april 2018, har som overordnet mål at demonstrere muligheder og konsekvenser af en agroøkologisk tilgang til økologisk væksthusproduktion i…

11.05.2018 | Jordbrug og fødevarer

Intensiv grøntsagsproduktion på plantebaseret gødning

Forbrugere efterspørger flere økologiske grøntsager, men produktionen er stadig afhængig af konventionel animalsk gødning. Derfor afprøves dobbeltdyrkning af afgrøder og plantebaserede gødninger som alternative løsninger i projektet DoubleCrop.

04.05.2018 | Seminar

Økologisk svineproduktion: Praktikerdag og forskerseminar

I samarbejde med Organic RDD-projekterne VIPiglets, pECOSYSTEM og MAFFRA arrangerer ICROFS hhv. en praktikerdag og et forskningsseminar om, hvordan man forbedrer sundhed og velfærd for pattegrise og slagtesvin, samtidig med at miljøbelastningen reduceres.

26.04.2018 | Jordbrug og fødevarer

Topigs Norsvin - afkom med god kødprocent

En mindre undersøgelse ved Aarhus Universitets ’Øko-platform’ viste højere kødprocent hos afkom efter Topigs Norsvin moderdyr sammenlignet med afkom efter Danbred moderdyr, særligt ved høj slagtevægt.

16.04.2018 | Jordbrug og fødevarer

Infomøder om Organic RDD 4 (aflyst)

ICROFS' og GUDPs planlagte informationsmøder om opslaget til Organic RDD 4 er aflyste, men du har mulighed for at kontakte ICROFS eller GUDP, hvis du har spørgsmål til indholdet i opslaget og ansøgningsproceduren. Du har desuden mulighed for at indsende din projektidé, hvis du har behov for sparring.

Protein udvundet af kløvergræs gennem bioraffinering har potentiale som ny proteinkilde i foder til økologisk fjerkræ.

13.04.2018 | Jordbrug og fødevarer

Kløvergræs som foderprotein til økologiske æglæggere

Protein udvundet af kløvergræs gennem bioraffinering har potentiale som ny proteinkilde i foder til økologisk fjerkræ. Kløvergræs protein har, ligesom sojabønner, en god aminosyresammensætning og et højt indhold af methionin, der er vigtig for fjerkræ.

12.04.2018 | Temadag

Åbent foredrag: Myrer som skadedyrsbekæmpere

Myrerne opfandt landbruget længe før mennesket opstod. De organiserer sig som superorganismer og er på flere måder mere succesfulde end mennesket. Hør hvordan forskerne er begyndt at udnytte myrernes egenskaber til bl.a. biologisk bekæmpelse af skadedyr.

05.04.2018 | Jordbrug og fødevarer

”Udlån” af økologiske mælkeproducenters kløvergræs til bioraffinaderier mod betaling

Nye kalkuler for grønt græs-bioraffinaderi, baseret på data fra BIOVALUE og OrganoFinery samt AUs pilotanlæg på Foulum viser, at et økologisk bioraffinaderi er rentabelt med de nugældende priser på græs og på økologisk sojaprotein.

19.03.2018 | Jordbrug og fødevarer

Bioraffinering af græs til proteinfoder er i rivende udvikling

Udvikling, optimering og demonstration af bioraffineringsprocesser er godt på vej til at sikre en god økonomi i økologisk proteinfoder fra kløvergræs.

14.03.2018 | Jordbrug og fødevarer

Ny bestyrelse i ICROFS er på plads

I december 2017 blev Louise Gade udnævnt som ny bestyrelsesformand for ICROFS. Nu er den nye bestyrelse også på plads og har afholdt sit første møde.

Viser resultater 61 til 70 ud af 389

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste