Du er her: icrofs.dk Nyheder

Nyheder

07.09.2016 | Temadag

Markvandring i RowCrop 22. september

Besøg Barritskov og hør om erfaringerne med radrensning i stub og se demonstrationer af radrensning, forsøg med efterafgrøder i vårhvede og oplev det pløjefri grønsagsdyrkningssystem med faste kørespor, udelukkende gødet med mobilt grøngødning.

05.09.2016 | Temadag

Markvandring 13. september: Urte-, kløver- og græsblandinger til protein, energi og biodiversitet

Projektet MultiPlant udvikler systemer baseret på græsmarksurter, som forbedrer produktivitet og økonomi i økologisk planteavl. Ved at producere grøn biomasse til energi og protein opbygges jordens frugtbarhed på husdyrløse bedrifter, og når man inkluderer blomstrende arter i blandingerne, tilgodeses de vilde bestøvere. Kom og hør mere..

Mælkesyrebakterier hældes i gæringsbeholderen.

18.08.2016 | Jordbrug og fødevarer

Proteinudvinding fra græs er tættere på at kunne realiseres

Udvinding af proteinkoncentrat fra økologisk kløvergræs er blevet demonstreret i et praktisk storskalaforsøg. Det udvundne protein skal bruges til foderforsøg i efteråret, og erfaringerne vil skabe et grundlag for dem, der vil starte den første produktion af økologisk græsprotein.

12.08.2016 | Jordbrug og fødevarer

Genomisk selektion giver mulighed for økologiske avlslinjer inden for malkekvæg

Vi hører ofte om forskellen på den konventionelle og økologiske mælkeproduktion. Køer på økologiske landbrug får særligt foder, skal gå på græs store dele af året og lever generelt under andre forhold end køer på konventionelle bedrifter. Men der er ikke genetisk forskel på de dyr, der indgår i de to produktionsformer.

10.08.2016 | Åbent hus

Åbent Landbrug ved AU Foulum,18. september – sæt kryds i kalenderen

Besøg den Økologiske Husdyrplatform. Her arbejder forskerne på at udvikle bedre foderblandinger til udendørs økologiske svin. Du kan også se og høre om kyllinger i pileskov, hvor fokus er sat på at udvikle nye fodringsstrategier og produktionssystemer til slagtekyllinger.

08.08.2016 | Jordbrug og fødevarer

En ny start for NORSØK

Norsk center for økologisk landbrug fylder 30 år og er nu igen et kompetencecenter i fuld aktivitet med fokus sat på samarbejde både nationalt og internationalt.

20.07.2016 | Jordbrug og fødevarer

'Organic Innovation Days' 6. december – skab innovation i den økologiske sektor

Innovation er essentielt for udviklingen af den økologiske sektor. TP Organics opfordrer derfor landmænd, forskere og virksomheder til at bidrage med innovative ideer inden for temaer som dyrevelfærd, produktivitet, kvalitet og transparens i værdikæden, senest 12. september.

04.07.2016 | Temadag

Temaeftermiddag på Pometet: Naturlig bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i økologiske æbler

17. august præsenterer EcoOrchard og ProtecFruit den nyeste viden om økologiske løsninger på udfordringer i frugtplantager. Hør om blomsterstriber mellem træerne, biodiversitetens betydning for nyttedyr og om forebyggelse af æbleskurv med strategisk vanding.

30.06.2016 | Jordbrug og fødevarer

Attraktive udearealer øger økologiske kyllingers aktivitet

Efterspørgslen på økologiske varer er stigende i Danmark - også når det gælder økologiske slagtekyllinger. Nye systemer, fodringsstrategier og genotyper kan bidrage til en øget vækst i økologisk slagtekyllingeproduktion.

28.06.2016 | Jordbrug og fødevarer

Økologer skal selv dyrke og høste fremtidens gødning

De økologiske landbrugsorganisationer ønsker på sigt at udfase brugen af konventionel husdyrgødning i den økologiske produktion. Ny forskning fra Aarhus Universitet viser, at økologer med fordel kan erstatte husdyrgødning med såkaldt mobil grøngødning og stadig få samme effekt.

Viser resultater 51 til 60 ud af 237

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste