Du er her: icrofs.dk Nyheder

Nyheder

21.09.2016 | Jordbrug og fødevarer

Ukrudtsproblemer kræver større sædskifteforskelle

Sædskifterne på jyske planteavls- og kvægbrugsbedrifter er overvejende så ens, at sædskiftet ikke for alvor kan forklare sammensætningen af ukrudtsfloraen i vårsæd.

16.09.2016 | Nyt fra ledelsen

Økologisk omlægning er ikke urealistisk

Ingen kender svaret på, hvordan vi på en bæredygtig måde kan brødføde ni mia. mennesker og samtidig vedligeholde naturens servicefunktioner, som landbruget er helt afhængig af. De mest udbredte nuværende landbrugsformer kan ikke. Økologisk jordbrug er et forsøg på at finde en vej, som bedre balancerer forskellige hensyn og producerer nok mad...

09.09.2016 | Jordbrug og fødevarer

Produktion af dansk økologisk græsprotein: Kan det betale sig?

Produktion af dansk økologisk protein fra græsmarksblandinger er interessant for økologisk planteavl, hvor det er fordelagtigt at få flere græsmarker ind i sædskiftet. Projektet MultiPlant skal give ny viden om de økonomiske og miljømæssige effekter.

09.09.2016 | Åbent hus

Demonstration af berigede udearealer til svin

Den 19. september afholdes Åbent Hus hos den økologiske svineproducent Brian Holm. Hør ham og forsker Heidi Mai-Lis Andersen fra projektet pECOSYSTEMS fortælle om rodekasser, og hvordan man bedst kan udnytte grisens adfærd ved indretningen af stalden.

07.09.2016 | Temadag

Markvandring i RowCrop 22. september

Besøg Barritskov og hør om erfaringerne med radrensning i stub og se demonstrationer af radrensning, forsøg med efterafgrøder i vårhvede og oplev det pløjefri grønsagsdyrkningssystem med faste kørespor, udelukkende gødet med mobilt grøngødning.

05.09.2016 | Temadag

Markvandring 13. september: Urte-, kløver- og græsblandinger til protein, energi og biodiversitet

Projektet MultiPlant udvikler systemer baseret på græsmarksurter, som forbedrer produktivitet og økonomi i økologisk planteavl. Ved at producere grøn biomasse til energi og protein opbygges jordens frugtbarhed på husdyrløse bedrifter, og når man inkluderer blomstrende arter i blandingerne, tilgodeses de vilde bestøvere. Kom og hør mere..

Mælkesyrebakterier hældes i gæringsbeholderen.

18.08.2016 | Jordbrug og fødevarer

Proteinudvinding fra græs er tættere på at kunne realiseres

Udvinding af proteinkoncentrat fra økologisk kløvergræs er blevet demonstreret i et praktisk storskalaforsøg. Det udvundne protein skal bruges til foderforsøg i efteråret, og erfaringerne vil skabe et grundlag for dem, der vil starte den første produktion af økologisk græsprotein.

12.08.2016 | Jordbrug og fødevarer

Genomisk selektion giver mulighed for økologiske avlslinjer inden for malkekvæg

Vi hører ofte om forskellen på den konventionelle og økologiske mælkeproduktion. Køer på økologiske landbrug får særligt foder, skal gå på græs store dele af året og lever generelt under andre forhold end køer på konventionelle bedrifter. Men der er ikke genetisk forskel på de dyr, der indgår i de to produktionsformer.

10.08.2016 | Åbent hus

Åbent Landbrug ved AU Foulum,18. september – sæt kryds i kalenderen

Besøg den Økologiske Husdyrplatform. Her arbejder forskerne på at udvikle bedre foderblandinger til udendørs økologiske svin. Du kan også se og høre om kyllinger i pileskov, hvor fokus er sat på at udvikle nye fodringsstrategier og produktionssystemer til slagtekyllinger.

08.08.2016 | Jordbrug og fødevarer

En ny start for NORSØK

Norsk center for økologisk landbrug fylder 30 år og er nu igen et kompetencecenter i fuld aktivitet med fokus sat på samarbejde både nationalt og internationalt.

Viser resultater 41 til 50 ud af 231

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste