Nyheder

Forskere ser et forsat behov for mere viden om henholdsvis sundhedsfremmende og sundhedsskadelige indholdsstoffer – og den såkaldte cocktail-effekt. Foto: Helene Uller-Kristensen

15.01.2019 | Jordbrug og fødevarer

Hvordan undersøger man sundhedseffekten af økologisk kost?

Mange forbrugere forbinder økologiske fødevarer med sundere produkter, da de er fri for tilsætningsstoffer og pesticid- og medicinrester. Ikke desto mindre hører man ofte, at det er vanskeligt at be- eller afkræfte de sundhedsmæssige effekter af økologisk kost – men hvorfor er det egentlig så komplekst?

14.01.2019 | Jordbrug og fødevarer

30 mio. kroner til nyt økologisk forsknings- og udviklingsprogram i 2019

D. 20 februar 2019 offentliggøres opslaget for det nye forsknings- og udviklingsprogram Organic RDD 5. Programmet har ansøgningsfrist d. 21.maj.

Ved at etablere efterafgrøder i forbindelse med den sidste radrensning i en kornafgrøde og radrense stubben efter høst er det muligt at lave mekanisk bearbejdning af hele dyrkningsfladen i løbet af vækstsæsonen og samtidig have konstant bevoksning

08.01.2019 | Jordbrug og fødevarer

Faktaark om rækkedyrkningssystem med korn og efterafgrøder

Den største udfordring for at opnå højere og mere stabile udbytter i økologisk planteavl er knyttet til tilstrækkelig kvælstofforsyning og bekæmpelse af aggressivt ukrudt. Projektet RowCrop har udviklet et rækkedyrkningssystem med korn og efterafgrøder, som muliggør radrensning i begge afgrøder.

Foto: Helene Uller-Kristensen

22.12.2018 | Jordbrug og fødevarer

Økologiske og konventionelle produkter har samme klimaaftryk – men økologien vinder på andre bæredygtighedsparametre

Drivhusgasemissionerne fra økologisk produktion er generelt lavere per hektar sammenlignet med tilsvarende konventionel produktion. I Schweiz, Sverige og Danmark har man samlet alle de studier, man har kunnet finde, der sammenligner klimaaftrykket af økologiske og konventionelle fødevarer pr. kg. produkt - og hvor der bruges de gældende…

20.12.2018 | Jordbrug og fødevarer

Videndelingsværktøjer for forbedring af økologisk planteavl

OK-Net Arable har lavet et overblik over den viden, projektet har opnået, i forhold til at skabe muligheder for læring mellem landmænd indbyrdes, rådgivere indbyrdes og mellem rådgivere, forskere og landmænd.

19.12.2018 | Jordbrug og fødevarer

BIORAFFINERET GRÆSPROTEIN TIL ØKOLOGISKE HUSDYR - Vurdering af foderprodukter fra bioraffinering til svin, fjerkræ og kvæg

Få overblik over de resultater om foderværdien af græsprotein til svin, fjerkræ og kvæg, der i 2018 er opnået i forskellige projekter til udvikling af grøn bioraffinering.

17.12.2018 | Jordbrug og fødevarer

Sammenhængen mellem økologi og klima

P1 Morgen har spurgt forsker Marie Trydeman Knudsen fra Aarhus Universitet, om økologi er godt eller skidt for klimaet. Marie Trydeman Knudsen pointerer, at der ikke er den store forskel pr. kg produkt mellem økologiske og konventionelle fødevarer - og at drivhusgasudledningen er lavere pr. hektar i det økologiske landbrug. Hør indslaget på P1

ICROFS' nye centerleder Jakob Sehested

17.12.2018 | Nyt fra ledelsen

ICROFS får ny centerleder

Fra årsskiftet overtager Jakob Sehested posten som centerleder i Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS).

02.12.2018 | Jordbrug og fødevarer

Økonomien i produktion af økologisk svinekød fodret med græsprotein

I en ikke fjern fremtid står vi muligvis med adgang til et nyt vigtigt fodermiddel til økologiske grise - og til økologiske husdyr generelt: Økologisk protein udvundet af kløvergræs på et bioraffinaderi.

30.11.2018 | Jordbrug og fødevarer

Bæredygtigheden i at fodre med økologisk græsprotein

Den økologiske husdyrproduktion er stadig afhængig af importeret protein i form af soja, men fodring med dansk protein fra græsmarksblandinger kunne være et mere bæredygtigt alternativ.

Viser resultater 11 til 20 ud af 384

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste