Nyheder

24.10.2018 | Jordbrug og fødevarer

Langt fra Borgen: Skal dansk landbrug være 100% økologisk?

”Det er tit de økologiske landmænd, som går foran, fordi de giver sig selv nogle benspænd med for eksempel ikke at bruge pesticider og kunstgødning - så de er nødt til at udvikle nye måder at drive landbrug på” – sådan udtaler ICROFS’ Centerleder Niels Halberg sig i seneste afsnit af Langt Fra Borgen. Se hele afsnittet på dr.dk

22.10.2018 | Jordbrug og fødevarer

Seneste udgave af Organic Agriculture er netop udkommet

Gennem de seneste to årtier har det økologiske landbrug gennemgået en bemærkelsesværdig udvikling, og der er økologisk produktion i mere end 130 lande verden over. 'Organic Agriculture' sætter fokus på økologiens mål om at opnå en effektiv fødevareproduktion og samtidig tage hensyn til miljø og klima. Læs seneste udgave.

11.10.2018 | Jordbrug og fødevarer

Bekæmpelsesmiddelforskning - Indkaldelse af ansøgninger

Nu kan forskere søge om penge til projekter, der minimerer risiko og belastning ved brug af pesticider og biocider. Miljøstyrelsen har netop igangsat en ny tilskudsrunde, hvor forskere kan søge om økonomisk støtte til projekter, der bl.a. kan minimere forbrug og belastning.

28.09.2018 | Jordbrug og fødevarer

Øko-slagtegrise får det sjovere i fremtiden

Rodekasser, sølekar og liggevægge er tre eksempler på tiltag, der kan skabe et mere attraktivt udeareal. Desværre forstod grisene ikke altid ideen.

Klip fra videooptagelser i farehytterne. Fotograf: Sarah-Lina Aagaard Schild

25.09.2018 | Jordbrug og fødevarer

Høje temperaturer i farehytten øger risiko for dødfødte grise

Høje temperaturer i farehytter på friland øger risikoen for flere dødfødte grise. Derimod har lave temperaturer ingen negativ effekt på dødeligheden, så længe management er i orden.

18.09.2018 | Temadag

SEMINAR: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser

17. september 2018 inviterede projekterne MultiPlant, SuperGrassPork og BioValue til seminar på AU Foulum. Deltagerne blev både præsenteret for resultater fra projekterne og for nye initiativer fra Region Midtjyllands udviklingsprogram for bioøkonomi.

03.09.2018 | Workshop

WORKSHOP: KULSTOFBINDING PÅ KVÆGBRUG – MÅLING OG TILTAG

Kvægbrugets klimapåvirkning er til diskussion mange steder, og et af spørgsmålene er, i hvor høj grad kulstofbalancen i jorden ved fx mere græs i sædskiftet, kan kompensere for metanudslippet fra dyrenes fordøjelse og gødning. På workshoppen får du en status og kan give input til, hvordan disse spørgsmål bedst integreres i rådgivningen.

31.08.2018 | Jordbrug og fødevarer

Gode perspektiver for rækkedyrkning i økologisk planteavl

Rækkedyrkning vinder stadig større indpas i økologisk planteavl, og dyrkningsformen giver en række fordele i forhold til udbytte, kvalitet og ukrudtsbekæmpelse. Rækkedyrkning har dog stadig sine udfordringer.

30.08.2018 | Temadag

Workshop med fokus på 100% økologisk fodring af fjerkræ i Foulum

En bred vifte af repræsentanter fra fjerkræbranchen var for nyligt samlet til workshop på Aarhus Universitet i Foulum for at debattere udfordringer og muligheder for 100% økologisk fodring af æglæggere og slagtekyllinger. Udbyttet fra workshoppen vil blive præsenteret i Frankrig senere på året.

27.08.2018 | Jordbrug og fødevarer

Ny centerleder til ICROFS søges

ICROFS søger en centerleder til at forestå videreudvikling og koordinering af forsknings- og udviklingsindsatsen i økologisk jordbrug og fødevarer i regi af Miljø- og Fødevareministeriet.

Viser resultater 11 til 20 ud af 366

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste