Du er her: icrofs.dk Kontakt Medarbejdere Lizzie Melby Jespersen

Lizzie Melby Jespersen

Videnskabelige medarbejder

ICROFS
Foulum 
Postboks 50
8830 Tjele
Danmark

Tlf. +45 87 15 77 67

LizzieM.jespersen@icrofs.org

 

Arbejdsområder

 • Forskning i certificering og kontrol af økologiske produkter
 • EU politik
 • Fund raising for økologisk forskning
 • Juridiske og finansielle aspekter af kontraktaftaler

Lizzie Melby Jespersen har været ansat i ICROFS - dengang FØJO/DARCOF - siden januar 2004. Hun arbejder nu hovedsagelig med forskning indenfor certificering og kontrol af økologiske produkter samt EU politikker, som er relevante for udviklingen af økologi. Hun har deltaget i EU forskningsprojekter indenfor økologi under EU’s Rammeprogrammer, FP5, FP6 og FP7 - siden 2003 som videnskabelig og/eller administrativ projekt-koordinator, delprojektleder og/eller videnskabelig ekspert i følgende EU-projekter:

 • “Harmonised and standardised procedures for evaluation of plant protection products, fertilizers and soil conditioners for use in organic agriculture”, www.organicinputs.org (FP5)
 • “European Information System for Organic Markets”, www.eisfom.org (FP5)
 • “Research to support the revision of the EU Regulation on organic agriculture”,www.organic-revision.org (FP6), the ERA-net
 • “Coordination of European transnational research in organic food and farming,” www.coreorganic.org 
 • “Economic analysis of certification systems for organic food and farming”,www.certcost.org (FP7) (startede i september, 2008, og løber i tre år).

Arbejdsopgaver

 • EU FP 7 projektet, “Economic analysis of certification systems for organic food and farming”.
 • Fund raising med særligt fokus på EU’s Rammeprogrammer
 • Vejledning vedr. juridiske, økonomiske og administrative aspekter I forbindelse med indgåelse og gennemførelse af forskningskontrakter. 

Tidligere beskæftigelse

1998-2003 Ansat i centraladministrationen på Danmarks JordbrugsForskning (DJF) (nu det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet under Aarhus Universitet) som ansvarlig for DJF’s myndighedsberedskab overfor Fødevareministeriet og dansk kontaktpunkt overfor EU’s Miljøagentur samt forskningsstøttevejleder for DJF’s forskere med særligt fokus på hjemtagning af midler fra EU’s Rammeprogrammer for forskning.

Ti års erfaring fra det private erhvervsliv indenfor behandling og genanvendelse af organisk affald via biogas- og komposteringsanlæg, hvor hun først arbejdede som projektleder i et rådgivende ingeniørfirma og siden som direktør og medejer af et miljøkonsulentfirma. Bor på et  bor på et lille landbrug, som har været drevet økologisk siden 1988. 

Uddannelse

Cand. Scient i miljøbiologi fra Københavns Universitet og Cand. agro fra den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (nu KU LIFE). 

107655 / i31