Niels Halberg

Centerleder 

ICROFS
Foulum
Postboks 50
8830 Tjele
Danmark

Niels.halberg@icrofs.org

Tlf: +45 87 15 80 37
Mobil: 29 63 00 93


Arbejdsområder

 • Ledelse af ICROFS
 • Koordinering af forskningsprogrammer

Niels Halberg forsket i økologiske jordbrugssystemer siden 1992. Han har årelang erfaring med projektledelse og koordinering af tværfagligt samarbejde mellem flere institutioner, blandt andet adskillige institutioner, der beskæftiger sig med økologisk jordbrug og fødevaresystemer. De tværfaglige projekter har involveret forskellige jordbrugsfaglige eksperter samt biologer, statistikere, økonomer, samfundsvidenskabelig fagfolk og filosoffer.

Arbejdsopgaver

 • Koordinering af forskningsprogrammer
 • Overvågning af forskningsprojekter
 • Koordinering af forskningsformidling
 • Samarbejde med interessenter om at afdække forskningsbehov
 • Initiere ny forskning og være i dialog med forskere
 • Internationalt samarbejde og understøtte netværk mellem forskere og brugere
 • Udarbejde forskningsbaserede redegørelser og beslutningsmateriale for myndigheder og andre interessenter
 • Understøtteog inspirere forskning i økologisk jordbrug og fødevarer i Danmark og i samarbejdeslande
 • Personaleledelse
 • Budgetansvar

Tillidshverv

 • Koordinator for ERA-net CORE Organic.
 • Medlem af EETOP, EU-Kommissionens permanente rådgivende panel for økologisk jordbrug
 • Formand for EU-kommissionens Advisory Group for Societal Challenge 

Tidligere beskæftigelse

 • 2007 til nu: Centerleder for ICROFS
 • 2001-2002: Rådgiver på School of Agriculture Prek Leap i Cambodia (orlov).
 • 1998 til nu: Seniorforsker ved Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.
 • 1992-1998: Forsker ved det tidligere Danmarks Jordbrugsforskning
 • 1988-1992: Konsulent i Ribe Landboforening.

Uddannelse

Cand.scient. agronomi, ph.d. i økologisk økonomi fra den tidligere Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, nu KU-LIFE.

Diverse kurser i økonomi og ledelse