Lise Andreasen

Akademisk medarbejder (CORE Organic)

ICROFS
Foulum 
Postboks 50
8830 Tjele
Danmark

Lise.andreasen@icrofs.org

Tlf: +45 87 15 77 04

Arbejdsområder

  • Internationale samarbejdsaktiviter
  • Assistent for den internationale bestyrelse
  • Strategiudvikling

Lise Andreasen blev ansat ved ICROFS i efteråret 2008 som International Koordinator og Sekretær for den nye internationale bestyrelse. Hendes fokusområder er internationale aktiviteter uden for Europa samt faglig support og administrativ bistand til bestyrelsen.


Arbejdsopgaver

  • Udvikling og medvirken til implementering af strategi for ICROFS’ internationale aktiviteter
  • Opdyrkning af samarbejde med internationale organisationer og partnere uden for Europa samt kontakt til potentielle donorer og finansieringskilder
  • Forberedelse af transnationale forskningsprogrammer og projektansøgninger hvor ICROFS spiller en aktiv rolle
  • Organisatorisk og administrativ støtte til internationale økologisk orienterede forskningsprojekter
  • Etablering af samarbejde med forskningsorganisationer, interessenter og donorer vedrørende identificering af internationale økologiske forskningsbehov.
  • Udarbejde og bidrage til implementeringen af en strategi for formidling af viden fra ICROFS til udviklingslande

Tidligere beskæftigelse

Ansat ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet som International Projektrådgiver med særlig fokus på EU's Rammeprogrammer for forskning, og har derudover mere end 10 års erfaring fra projektarbejde i Afrika, Asien og Europa indenfor på landbrug, skovbrug, miljø- og naturressourceforvaltning.

I sit projektarbejde i udlandet har Lise Andreasen arbejdet særligt med farming systems analysis, participatory natural ressource management, environmental impact assessments and management systems development. Hun har desuden stor erfaring med projektadministration og -monitorering, projektudvikling, -formulering og –evaluering.


Uddannelsesmæssig baggrund

Cand. Scient i agronomi fra den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole. M.Sc. i Applied Environmental Economics fra Wye College, University of London, HD i Udenrigshandel fra Handelshøjskolen i Aarhus.