Ilse Ankjær Rasmussen

Organic Eprints koordinator 

ICROFS
Foulum
Postboks 50
8830 Tjele
Danmark

Tlf: +45 87 15 79 92

Ilsea.Rasmussen@icrofs.org

Arbejdsområder

 Ilse A. Rasmussen blev ansat i ICROFS per 1. oktober 2010 som Organic Eprints koordinator. Hun arbejder hovedsageligt med koordinering og udvikling af Organic Eprints (orgprints.org) og har ansvaret for kontakten til de europæiske samarbejdspartnere samt landeredaktører. Det er hendes opgave at styrke det internationale samarbejde og tage kontakt til nye potentielle landeredaktører.

Hun medvirker også i internationale projekter vedr. udvikling og brug af Organic Eprints og udnyttelse af metadata herfra til andre open-access-platforme. Hun deltager endvidere i informationsopgaver; forskningsformidling samt lejlighedsvist ved faglige udredninger mm.

Arbejdsopgaver

  • Organic Eprints
  • VOA3R
  • Information- og forskningsformidling
  • Sekretær for Programkomitéen

 

Tidligere beskæftigelse

1989-2010 Seniorforsker ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet (tidligere Danmarks Jordbrugs Forskning og endnu tidligere Statens Planteavlsforsøg) inden for forskning i ukrudts biologi, forebyggelse og bekæmpelse, især med henblik på ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse og regulering af ukrudt i økologisk landbrug. Hun arbejdede derfor også med hele sædskiftet, selvom fokus var på salgsafgrøder som korn og raps. Som en del af dette arbejde var Ilse med til at udvikle og bidrage til økologgen.

Ilse A.Rasmussen var med til at udvikle undervisningen ved DJF og var ansvarlig for bachelor-kurset i Økologisk Jordbrug og medansvarlig for kandidatlinien i Økologisk Jordbrug. Hun var i flere år temakoordinator på området planteproduktion for DJF’s myndighedsbetjening. Før ansættelsen ved DJF var hun i tre år konsulent i økologisk og biodynamisk landbrug, og før da to år højskolelærer i økologisk og biodynamisk landbrug. I 2010 var Ilse ansat knap et halvt år i Miljøstyrelsen.

 

Uddannelsesmæssig baggrund

Cand. Agro fra den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (nu KU Life).