Helene Kristensen

Kommunikationsmedarbejder

ICROFS
Foulum
Postboks 50
8830 Tjele
Danmark

Mail: helene.kristensen@icrofs.org
Tlf. + 45 93 50 80 10

Arbejdsområder

Forskningskommunikation og -formidling , web

 

Uddannelse

Cand.ling.merc. i Virksomhedskommunikation (Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet)