Du er her: icrofs.dk Forskning International forskning

International forskning

ICROFS-sekretariatet tager initiativ til internationale forsknings-aktiviteter, koordinerer dem og deltager i dem. Målet er at styrke økologisk jordbrug og fødevarers position.

ICROFS arbejder for at forbedre mulighederne for omlægning fra konventionel til økologisk landbrugsproduktion og for at promovere en bæredygtig udvikling af jordbrug og fødevaresystemer generelt. Endelig bidrager ICROFS til udviklingen af agro-økologiske metoder.

Projekter kan enten være geografisk afgrænsede til et bestemt land eller en region, eller de kan involvere forskere og forsøg i mange lande og sigte mod at skabe resultater af mere almen karakter, som kan anvendes bredt. 

 

Projektet ProGrOV: Agro-økologisk dyrkning i Østafrika

Forskningsprojektet ProGrOV -  Produktivitet og Vækst i Økologiske Værdikæder - har til formål at forbedre produktiviteten og væksten i eksisterende økologiske værdikæder i Uganda, Kenya og Tanzania. Det sker ved at udvikle agro-økologiske metoder, ledelse af værdikæder og ved kapacitets-opbygning inden for forskning med en involverende og tværfaglig tilgang. 

Læs mere om projektet her

International konference: "Innovations in ORGANIC FOOD SYSTEMS for Sustainable Production and Enhanced Ecosystem Services"

ICROFS har sammen med US Department of Agriculture (USDA) og Organic Management Systems Group of American Society of Agronomy (ASA-OMS) arrangeret konferencen, som blev afholdt 1-2. november 2014 i Long Beach, Californien.

Se proceedings i 
"Sustainable Agriculture Research", 
vol. 4, august 2015 


> Læs konferencebrochuren
> Se programmet
Få mere info og se præsentationer fra konferencen107967 / i31