SOMDwIT

SOMDwIT

  • Etablering af videngrundlag for styrkelse af vækst i den økologiske eksport

Den økologiske sektor har en målsætning om, at eksporten af økologiske varer i gennemsnit skal vokse med 10 procent om året fra 2012 til 2020. Derfor er det vigtigt at vide, hvad økologiske forbrugere synes om danske økologiske fødevarer på de vigtigste eksportmarkeder.

Der findes ingen undersøgelser af forbrugernes holdninger til Danmark som brand for økologiske varer på eksportmarkederne, og derfor er det svært at målrette markedsføringen.

Formålet med projektet

Projektet Sustainable Organic Market Development With International Trade (SOMDwIT) har til formål at skabe et bedre grundlag for den økologiske sektors eksportstrategi.

Forbrugernes holdninger til danske økologiske fødevarer bliver undersøgt gennem forbrugerinterviews, fokusgruppeinterviews og spørgeskemaundersøgelser på fire forskellige markeder: Tyskland, Frankrig, Kina og Thailand.

Markederne er udvalgt i samarbejde med relevante virksomheder og organisationer i den økologiske sektor. Tyskland er udvalgt, fordi det er Danmarks største eksportmarked, og Frankrig fordi franske forbrugere i stigende grad efterspørger økologiske specialprodukter som for eksempel dansk økologisk skinke. Kina og Thailand har ikke nogen væsentlig betydning for dansk økologieksport endnu, men både Arla og Danish Crown er stærkt interesserede i det kinesiske økologimarked, og Thailand er et eksempel på en vækstøkonomi, som potentielt kan blive en aftager af dansk økologi i fremtiden. 

Selvom de fire markeder er meget forskellige, har de det til fælles, at de danske eksportører ikke har nogen særlig velunderbygget viden om, hvordan de bedst når forbrugerne, og om produkterne kan brandes på at være danske.

Formålet med projektet er at skabe viden om Danmarks brand-værdi i forhold til økologiske fødevarer, hvilket kan bidrage til udvikling af eksportstrategien for den økologiske sektor. 

Projektperiode: 1-1-2016 til 31-12-2017    

Projektleder

John Thøgersen,
Aarhus Universitet, MAPP
Mail: jbt@mgmt.au.dk