OrgHealth

OrgHealth

  • Generel sundhedsfremme via øget økologisk fødevareforbrug

Både danske og udenlandske undersøgelser har vist, at forbrugere, der køber mange økologiske fødevarer, i højere grad end andre forbrugere efterlever de officielle kostråd. Eksempelvis har folk, der spiser meget økologisk, typisk et lavere kødforbrug og spiser flere grøntsager og frugter end forbrugere med et lavere økologisk forbrug.

Det er dog uklart, hvad der ligger bag den sammenhæng, og man ved derfor heller ikke, om der fremover vil kunne ses en positiv effekt på befolkningens sundhed, hvis forbruget af økologiske fødevarer øges. 

Der mangler desuden viden om, hvilken rolle forskellige forestillinger om sundhed spiller for forbrugere i deres økologiske kostvalg.

Formålet med projektet

Projektets formål er at undersøge, i hvilket omfang et øget forbrug af økologiske fødevarer vil føre til, at forbrugerne vil ændre deres kostsammensætning i retning af de officielle kostråd.

Projektet skal give en detaljeret viden om årsager til sammenhængen mellem økologisk forbrug og kostsammensætning, om hvordan sammenhængen varierer mellem forskellige forbrugersegmenter, og hvilken rolle forskellige forestillinger om sundhed spiller for forbrugerne i deres økologiske kostvalg.

Derfor giver projektet mulighed for at vurdere økologisk fødevareproduktions nuværende rolle og fremtidige mulige bidrag til sundhedsfremme via kostændringer.

Effekten af projektet forventes at være bedre muligheder for at anvende og udvikle økologiens potentiale som virkemiddel til fremme af en sundere kost i den danske befolkning.

Projektleder

Peter Sandøe
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi,
Københavns Universitet (IFRO-KU)
Mail: pes@sund.ku.dk
Tlf.: 3533 3059