MothStop

Mothstop

  • Skovmyrer skal sikre økologiske æbler

Dansk økologisk frugt er i dag en mangelvare. Det skyldes blandt andet, at de økologiske avlere slås med skadedyr og sygdomme, som er svære at bekæmpe uden brug af sprøjtemidler. Resultatet er en lavere og mere ustabil produktion end hos de konventionelle avlere.  Finder MothStop nye økologiske metoder til bekæmpelse af skadevolderne, vil det kunne øge og stabilisere økologernes udbytter og dermed forbedre den økologiske avls konkurrenceevne. Det vil give flere frugter uden pesticidrester til de danske supermarkeder og vil gøre den danske frugtproduktion mere miljøvenlig.

Missionen gælder en øget produktion af dansk økologisk frugt.

Formålet med projektet

I økologisk æbleavl er frostmålere og skurv skadevoldere, der er svære at bekæmpe med nuværende metoder. Frostmålerlarverne klækker tidligt om foråret og begynder at gnave af æbletræernes nye løv og blomster.  På dette tidspunkt er larvernes fjender i æbleplantagen stadig i vinterdvale, hvorfor larverne uforstyrret kan gnave løs.  

Skovmyrer er kendte som effektive skadedyrsbekæmpere, og spiser med glæde larver. De er også tidligt aktive, men lever normalt i skoven. I MothStop flyttes skovmyrer ind i en æbleplantage. Her forventes myrerne at etablere sig og æde af larverne, så udbyttet af æbler øges. 

Myrer lever i tætte samfund, hvor sygdomssmitte er en fare, og derfor er de i stand til at producere antibiotika, som kan bekæmpe svampesygdomme. Hvis myrerne afsætter antibiotiske stoffer på æbletræerne, forventes det at give en reduktion i udbredelsen af sygdomme, herunder den frygtede sygdom skurv. Dermed vil myrerne også kunne bidrage til at øge de økologiske æblers kvalitet.

Man ved også, at vævermyrer afsætter deres gødning på træernes løv, og at den kan optages gennem bladene og forbedre myretræers næringsstatus. Er det samme tilfældet for skovmyrer, vil brugen af myrer potentielt kunne reducere gødningsbehovet i den økologiske æbleproduktion.

Projektperiode: 1-1-2016 til 31-12-2017


Video om projektet

Projektleder

Joachim Offenberg, Institut for Bioscience,
Aarhus Universitet.
joaf@bios.au.dk
Tlf.: 25 58 06 80