MAFFRA

MAFFRA

  • Planter som antibakteriel fodertilsætning mod diarre hos smågrise 

Mave-tarminfektioner hos smågrise reducerer dyrenes velfærd, øger dødeligheden og er et alvorligt problem både i økologiske og konventionelle besætninger. Der anvendes store mængder af antibiotika, zink og kobber til behandling og forebyggelse af diarre og infektioner i den konventionelle svineproduktion, og i mindre grad også i den økologiske. Antibiotikaforbruget kan medføre øget forekomst af multiresistente bakterier. Desuden udgør det i stigende grad et miljøproblem, at tungmetaller som zink og kobber spredes med gylle for derefter at ophobe sig i landbrugsjorden. 

Der er brug for alternative løsninger. Anvendelse af planter med en dokumenteret antibakteriel virkning som tilskudsfoder til smågrise kan måske bidrage til forebyggelse eller behandling af de bakterielle infektioner, som giver diarre hos smågrise.

Missionen er, at reducere antibiotikaforbruget.

Formålet med projektet

Projektets fokus er at udvikle antibakterielle fodertilsætninger til smågrise som erstatning for den nuværende brug af antibiotika, zink og kobber for at forebygge diarre og mave-tarmsygdomme.

Formålet med projektet er at undersøge om planter med dokumenteret antibakteriel effekt kan hæmme væksten af patogene bakterier som f.eks. E. coli, Clostridium, Salmonella, Campylobacter og Listeria i en laboratoriemodel af grisens mave-tarmsystem.

Forskerne bag projektet kombinerer planter med forskellige antibakterielle stoffer i naturlig høj koncentration til en multikomponent fodertilsætning med stærk antibakteriel effekt og samtidig med en smag, smågrise kan acceptere. Blandingsproduktet forventes at mindske risikoen for resistensdannelse.

Resultaterne vil vise, hvilke bakterier de enkelte planter kan hæmme i grisemodellen, og hvordan kombinationen af planter virker mod bakterierne, samt om aktivstofferne er stabile i smågrisenes mave-tarm miljø.

Projektet forventer at udvikle 3 prototype-fodertilsætninger med dokumenterbar antibakteriel effekt, som kan anbefales til forsøg med levende smågrise i et kommende projekt.    

Projektperiode: 1-1-2016 til 31-12-2017  

Projektleder

Martin Jensen,
AU-Årslev, Institut for Fødevarer, Århus Universitet
Email: Martin.Jensen@food.au.dk
Telefon: 8715 8331


                                       Planter med dokumenteret antibakteriel virkning: