LOCO

LOCO

  • Forbrugernes interesse og betalingsvillighed for lokale økologiske fødevarer

Landdistrikter udfordres af affolkning og vigende økonomisk vækst. Landbrug og fødevareproduktion spiller en forholdsvis betydelig rolle i disse områder, men der er behov for at øge værdiskabelsen i fødevareproduktion for at sikre indkomst og beskæftigelse i sektoren.

Øget værditilvækst i produktionen kræver, at produkterne har ”noget ekstra” at tilbyde forbrugerne, sammenlignet med tilsvarende standardvarer. Økologisk produktion er én måde at skabe ekstra værdi, og forskellige geografiske parametre (f.eks. tilknytning til lokale kulinariske traditioner eller ”terroir”) kan også øge værdien af produkterne.

En øget forståelse af potentialerne for øget værdiskabelse gennem økologi og geografiske egenskaber i forskellige typer fødevarekæder er en væsentlig forudsætning for optimal udnyttelse af potentialerne.

Formål med projektet             

Målet med projektet er kvantitativt at undersøge danske forbrugeres efterspørgsel efter geografiske egenskaber, når det kommer til økologiske fødevarer, og at identificere mulighederne for at aktivere denne efterspørgsel til at udnytte markedspotentialer for geografisk differentierede økologiske produkter.

Specifikt er målet at:

  • Operationalisere begrebet ’lokale afsætningskanaler’ gennem udvikling af en typologi for økologiske fødevarekæder med forskellige lokale tilknytningsaspekter i produktion og distribution
  • Undersøge forbrugernes opfattelse af autenticitet, troværdighed, kvalitet og sikkerhed for alternative typer lokale fødevarekæder
  • Undersøge forbrugernes købs- og betalingsvillighed for økologiske fødevarer fra forskellige typer fødevarekæder med forskellige geografiske karakteristika

Projektet skal give indsigt i de økonomiske potentialer i forskellige typer lokale, økologiske fødevarekæder. Indsigten kan give en essentiel rettesnor i forhold til investeringer i udvikling af nye fødevareprodukter og markedsføringskoncepter i den økologiske sektor, og herigennem understøtte væksten af den økologiske sektor og den økonomiske aktivitet i danske landdistrikter.        

Projektperiode: 1-1-2016 til 31-12-2017

Projektleder

Professor Jørgen Dejgård Jensen
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
Email: jorgen@ifro.ku.dk
Tlf.: 3533 6859