Symposium: Øget efterspørgsel efter økologiske fødevarer - baseret på sundhed, lokale fødevarer og øget eksport

D. 29. januar giver de tre samfundsvidenskabelige projekter OrgHealth, LOCO og SOMDwIT svar på, om øko-forbrugere spiser sundere, om økologiske varer har en større værdi, hvis de er lokalt producerede, og hvad forbrugerne på eksportmarkeder associerer med dansk økologi.

18.01.2018 | Helene Kristensen

Til arrangementet præsenteres resultaterne fra de tre forskningsprojekter. Dagen byder desuden på paneldebat med Kirsten Lund Jensen fra Landbrug og Fødevarer og Sisse Fagt fra DTU Fødevareinstituttet, som vil diskutere, om der er synergi mellem sund levevis og økologisk forbrug.

Derudover deltager ansvarlighedschef i Coop, Thomas Roland, med oplæg om lokalt producerede varer. Afslutningsvist diskuterer Henrik Biilmann fra Friland, Ejvind Pedersen fra Landbrug og Fødevarer og Pernille Bundgaard fra Økologisk Landsforening, perspektiverne for eksport af danske økologiske varer.

Udvikling af økologien kræver afdækning af forbrugerperspektivet

Mange projekter undersøger den økologiske produktion og dens effekter på natur, miljø og dyrevelfærd ved hjælp af naturvidenskabelige metoder.  OrgHealth, LOCO og SOMDwIT anvender derimod samfundsvidenskabelige metoder til at undersøge motiver og ønsker hos de økologiske forbrugere samt de heraf afledte effekter på for eksempel folkesundhed og lokale arbejdspladser.

Projekterne ser den samfundsvidenskabelige økologiforskning som en væsentlig faktor i forhold til udviklingen af den økologiske produktion, idet den kan bidrage med væsentlige signaler om, hvor produktionen skal flytte sig hen for at kunne udvikle markedet for økologiske fødevarer.

OrgHealth-projektet har fokuseret på sammenhængen mellem økologisk forbrug og sunde madvaner. Det er blandt andet blevet undersøgt, hvordan kostsammensætningen varierer, når man opdeler forbrugerne efter deres indkøb af økologiske fødevarer, og hvilken rolle forskellige forestillinger om sundhed spiller for forbrugerne i deres økologiske kostvalg.

Målet med LOCO-projektet har været at undersøge danske forbrugeres efterspørgsel efter såkaldte lokale fødevarer samt det lokale perspektivs betydning for markedsføring og forbrug af økologiske fødevarer. Ligeledes er virksomhedernes opfattelser og vurderinger af økologi og lokalitet samt udbredelsen af forskellige typer af fødevarekæder blevet undersøgt. Fokus har blandt andet været sat på at identificere mulighederne for at udnytte markedspotentialer for geografisk differentierede økologiske produkter.

Projektet SOMDwIT har opnået ny viden om, hvad forbrugere på de vigtigste eksportmarkeder i Europa og Asien synes om økologiske fødevarer fra Danmark. Projektets resultater skal blandt andet bidrage til udvikling af eksportstrategien for den økologiske sektor gennem en forståelse af Danmarks brand-værdi på fødevareområdet.

Projekterne er en del af Organic RDD 2.2-programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Programmet har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

LÆS MERE OM PROJEKTERNE


TID OG STED

Mandag den 29. januar kl. 9.30-15:30

i Festauditoriet, Bülowsvej 17

på Frederiksberg Campus, Københavns Universitet

TILMELDING

Det er gratis at deltage i mødet, og der serveres en sandwich i frokostpausen. Af hensyn til at kunne indkøbe de rette mængder sandwich bedes deltagere inden konferencen tilmelde sig på følgende LINK, hvor der også vil være mulighed for at markere præferencer for vegetarisk eller vegansk sandwich.

Tilmeldingsfrist: 20. januar 2018

Se dagens program

Hvis der melder sig flere til, end der er plads til, benytter vi først til mølle princippet.Kontaktinformation

Tove Christensen

Lektor, Sektion for Forbrug, Bioetik og Regulering, Københavns Universitet

Mail: tove@ifro.ku.dk

Telefon: +45 35 33 10 69 

 

 

Konference