Sygdomsforebyggelse skal sikre dansk økologisk ørredproduktion

Organic RDD-projektet ShelterFish vil udvikle nye metoder til håndtering af nogle af de primære sygdomsproblemer i den økologiske ørredproduktion.

15.05.2019 | Helene Uller-Kristensen

Opdræt af økologisk regnbueørred er udfordret på grund af gælle- og hudparasitinfektioner forårsaget af en række forskellige patogener. Parasitten Costia (Ichthyobodo necator) kan være dødelig både for yngel og mindre fisk. Derudover forårsager en såkaldt ”Midichloria”-lignende bakterie rødpletsyge (RMS), hvilket resulterer i kassering af op imod 30% af fiskene ved slagtning.

Da brug af hjælpestoffer og medicin i økologisk ørredproduktion er kun tilladt i begrænset omfang, anses de to patogener som en trussel mod et tilstrækkeligt udbud af økologisk yngel til videre produktion. Det er derfor af afgørende betydning at finde løsninger på forebyggelse og/eller behandling af Costia og rødpletsyge - ikke kun for at sikre produktion af økologisk ørred i Danmark, men også for at styrke hele grundlaget for en større produktion af robuste økologiske fisk.

Fakta om økologisk ørredproduktion:

 • Økologisk fiskeproduktion skal udelukkende baseres på økologisk yngel
 • Max. 25 kg fisk/m3 vand i produktionsanlægget
 • Fiskemel og fiskeolie i foderet skal være fra bæredygtige fiskebestande, planteproteiner fra økologisk landbrug
 • Ingen brug af GMO, kunstig farve eller kunstige antioxidanter
 • Krav om sundhedsrådgivningsaftale med dyrlæge
 • Kun tilladt at anvende kemikalier fra positivliste i produktionen
 • Krav til maks. antal antibiotikabehandlinger
 • Krav til kvalitet af både produktionsvand og afløbsvand samt krav om løbende registrering heraf    
 

 

Bedre velfærd og reduceret miljøpåvirkning i økologisk ørredproduktion

Målet med Organic RDD-projektet ShelterFish er at skabe en mere omkostningseffektiv produktion, der samtidig sætter fokus på bedre dyrevelfærd og reduceret miljøpåvirkning. 

ShelterFish’ resultater skal bidrage til at øge den økologiske ørredproduktions troværdighed i overensstemmelse med de økologiske principper i en balance mellem miljø, etik og økonomi. Den opnåede viden i projektet skal ifølge forsker og projektleder, Alfred Jokumsen fra DTU AQUA, være med til at hæve standarden i økologisk ørredproduktion, så metoderne mere end opfylder de gældende regler for økologisk akvakultur.


 

Projektet trin for trin

ShelterFish vil fokusere på løsninger i krydsfeltet fisk-patogener-opdrætssystem/miljø og vandkvalitet, hvilket omfatter:

 1. Test af skjul/skygge med henblik på at skabe et bedre og mere robust opdrætsmiljø
 2. Test af urteekstrakter og et nyt bakterielt overfladeaktivt stof til forebyggelse af gælle- og hudparasitinfektioner
 3. Test af induceret immunitet mod rødpletsyge (RMS)
 4. Test af metoder til reduktion af belastning med organisk stof i økologiske dambrug - med henblik på forbedring af vandkvalitet og vandmiljø samt fiskenes sundhed og velfærd.

Besøg projektets hjemmeside


Jordbrug og fødevarer