Pulje til forskning i bekæmpelsesmidler er åben

Nu kan forskere søge om penge til projekter, der minimerer risiko og belastning ved brug af sprøjtemidler og biocider.

30.10.2014 | Marie-Louise Krejsler Andersen

Miljøstyrelsen er klar med en ny tilskudsrunde, hvor forskere kan søge om økonomisk støtte til projekter, der bl.a. kan øge vores viden om effekterne af bekæmpelsesmidler og være med til at udvikle metoder, der kan minimere forbrug og belastning. Det kan for eksempel være forskning i hormonforstyrrende effekter eller i værktøjer til at gennemføre principperne for integreret plantebeskyttelse.

 

Der er afsat 19 millioner kroner frem til april 2018, og pengene uddeles løbende. Fristen for at komme i betragtning til ansøgningsrunde 2015 er den 1. december kl. 12.00.

 

Ansøgninger skal indsendes på e-mail til Miljøstyrelsen, mst@mst.dk

 

Læs mere her


I ansøgningsrunde 2015 er der ved udvælgelsen af forskningstemaer bl.a. taget udgangspunkt i de mål og virkemidler, der er peget på i regeringens sprøjtemiddelstrategi 2013-2015. Strategien indeholder bl.a. en langsigtet investering i forskning.

 

Læs regeringens sprøjtemiddelstrategi ”Beskyt vand, natur og sundhed”

 

Forskning