Nyt projekt skal hjælpe økologiske svine- og fjerkræproducenter

Et nyt project - OK-Net EcoFeed - skal hjælpe landmænd med at nå målet om at anvende 100 procent økologisk, lokalproduceret foder.

25.01.2018 | Helene Kristensen

Økologisk foder og kvæg- og fjerkræbesætninger er som regel placeret i forskellige egne. Ofte er det nødvendigt at importere foder fra områder, som ligger langt væk fra, hvor dyrene opdrættes. Den største udfordring er at få fat i lokalproduceret proteinfoder, og i nogle tilfælde er det slet ikke muligt at skaffe økologisk proteinfoder.

Dr. Bram Moeskops, projektkoordinator i OK-Net EcoFeed siger:

"Øget tilgængelighed af økologisk og lokaltproduceret foder vil øge bæredygtigheden i det økologiske landbrug. OK-Net EcoFeed vil i samarbejde med landmænd, avlere og den økologiske foderindustri arbejde på at gøre allerede eksisterende viden og praktiske løsninger lettere tilgængelige for dermed at kunne øge brugen af økologisk, lokaltproduceret foder"

Al viden opnået i projektet vil blive formidlet via faktaark og videoer og vil blive placeret på OK-Nets videnplatform.

Dr. Bruce Pearce, Vicedirektør ved Organic Research Centre udtaler:

"OK-Net vil samarbejde med 11 såkaldte innovationsgrupper, hvilket vil facilitere udveksling af viden mellem landmænd, erhvervsaktører, forskere og rådgivere. Innovationsgrupperne skal identificere løsningsmuligheder og sikre sig, at løsningerne kan fungere i "den virkelige verden" i landbruget og erhvervet. Medlemmerne af innovationsgrupperne er udvalgt på baggrund af, at de er foregangsmænd inden for økologisk svine- og fjerkræproduktion i deres lande."

OK-Net EcoFeed er koordineret af IFOAM EU og har 19 partnere fra 11 forskellige europæiske lande, herunder ICROFS fra Danmark. Projektet har modtaget støtte fra EU's Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram.

For mere information, kontakt: 

Magdalena Wawrzonkowska, Communications Manager
+ 32 (0)2 808 79 91
magdalena.wawrzonkowska@ifoam-eu.org

Bram Moeskops, OK-Net EcoFeed Project Coordinator,
+32 (0)2 416 27 61
bram.moeskops@ifoam-eu.org

Jordbrug og fødevarer