Lokale og danske økologiske fødevarer har potentiale

Har lokale økologiske fødevarer et markedspotentiale i Danmark, og hvordan ser forbrugere uden for Danmark på vores økologiske fødevarer? Svarerne, der blev fremlagt på Øko-kongres 2017, kan måske styrke danske fødevarevirksomheder i og uden for Danmarks grænser.

11.12.2017 | Kirsten Haug

©Colourbox

Danskerne efterspørger økologiske fødevarer som aldrig før. Men hvordan ser de på lokalt producerede økologiske fødevarer, er der her et potentiale for at udvide markedet? Det har forskningsprojektet LOCO undersøgt. Og når vi tager de globale briller på, hvordan ser økologiske forbrugere på danske økologiske varer, og hvilke kriterier bruger de, når de vælger økologiske varer? Det kan forskningsprojektet SOMDwIT måske svare på. Begge projekter er koordineret af ICROFS, og resultater fra de to projekter blev fremlagt på Økologi Kongres 2017.

Hvad er lokale fødevarer?
Omsætningen af økologiske fødevarer er i stadig vækst i Danmark, og det er særligt mejeriprodukter og frugt og grønt, danskerne propper i indkøbskurven. Men også lokale fødevarer er efterhånden eftertragtede varer. Derfor har projektgruppen i LOCO-projektet undersøgt potentialet for økologiske, lokalt producerede fødevarer på det danske marked, og om producenter vil være i stand til at leve op til forbrugernes efterspørgsel. Professor Jørgen Dejgaard Jensen fra Københavns Universitet fremlagde de seneste resultater.

I undersøgelsen indgik forbrugere, der købte økologiske og ikke-økologiske fødevarer, desuden var de geografisk fra forskellige egne af Danmark. Forbrugerne peger især på to grader af lokale fødevarer: ’danske’ og ’producerede i nærområdet’. Jørgen Dejgaard Jensen påpegede, at begrebet ’lokale fødevarer’ var sværere for økologiske forbrugere at forholde sig til, end det var for konventionelle forbrugere. 

Hvorfor købe lokale varer?
De primære årsager til, at danskerne køber lokale fødevarer er for at støtte lokalt, pga. smagen, og fordi de er trygge ved producenten. De økologiske forbrugere foretrækker at købe danske varer frem for udenlandske. Desuden viste undersøgelsen, at varer mærket med Ø-mærket anses for at være sundere og renere end andre danske varer.

For at købe økologisk lægger forbrugerne primært vægt på, at varen skal være produceret i Danmark, produceret af ildsjæle, og at råvarerne er lokalt producerede. På den måde er der et godt markedspotentiale. Når forbrugerne vægter ’dansk’ og ’lokalt produceret/råvare’, så opfylder lige netop økologiske, lokalt producerede fødevarer de krav. Og koblet med storytelling om de ildsjæle, der står bag varen, er der et godt potentiale for at øge salget. 

Hvad mener producenterne?
Også produktions- og forarbejdningsvirksomheder blev spurgt i undersøgelsen. Virksomhederne var repræsenteret indenfor vegetabilsk og animalsk produktion samt handels og food-service virksomheder. Begge grupper af virksomheder mente, at lokale og økologiske fødevarer var gode for den lokale økonomi, den lokale kulturarv og miljøet. Forhandlere og food-service virksomheder mente også, at lokale fødevarer er sundere, og at hele værdikæden bør være lokal.

Alt i alt er der et rimeligt godt match mellem de egenskaber, som producenter, forhandlere og forbrugere tillægger lokale fødevarer. De lokale økologiske fødevarer er forholdsvis stærkt repræsenteret indenfor kød, frugt og grønt samt mejeriprodukter, men svagt repræsenteret indenfor drikkevarer, søde sager og andre fødevarer. Netop det hul i sortimentet kunne udfyldes. Desuden er forekomsten af gårdbutikker og online-salg blandt lokale producenter forholdsvis stor. 

Behov og barrierer Indlægsholderen listede enkelte behov, som endnu mangler at komme på plads:

 • Forventninger til lokale fødevarer gennem værdikæden skal afstemmes mellem producenter, forhandlere og forbrugere 
 • Klarhed over, hvilke specifikke egenskaber ved lokale fødevarer som forbrugerne efterspørger 
 • Udbredelsen af lokale produkter varierer mellem varekategorier. Er der fx plads til flere forarbejdede, lokale fødevarer? 
 • Kvalitet- og bæredygtighedsaspekter er blandt de væsentligste drivere hos økologiske producenter for at ’go local’.

De barriere, der ifølge Jørgen Dejgaard Jensen hæmmer udbuddet og udvikling af markedet, er: 

 • Logistik, lagerforhold, forsyningssikkerhed
 • Utilstrækkelig koordinering i værdikæden. 

Læs mere om projektet:

Danmark som global øko-spiller
I projektet SOMDwIT har projektgruppen undersøgt potentialet for danske økologiske varer på verdensmarkedet. Specifikt har projektet undersøgt, hvad økologiske forbrugere, på de vigtigste eksportmarkeder: Kina, Thailand, Tyskland og Frankrig, mener om økologiske produkter generelt og deres kendskab til danske økologiske fødevarer. Resultaterne kan danske fødevarevirksomheder bruge til at målrette deres markedsføring i de pågældende lande. Projektets resultater blev fremlagt af professor John Thøgersen fra MAPP Centret ved Aarhus Universitet. 

Butiksinterview i de pågældende lande viste, at:

 • De tyske økologiske forbrugere køber importerede økologiske produkter og er opmærksomme på oprindelseslandet; de foretrækker de geografisk nære oprindelseslande, og lægger vægt på kort transportafstand 
 • De thailandske forbrugere foretrækker produkter fra udviklede lande, som de har et højt kendskab til, samtidig er fødevaresikkerhed og tiltro til de økologiske standarder de vigtigste faktorer 
 • De kinesiske forbrugere foretrækker importerede økologiske varer fra udviklede lande, og de vægter fødevaresikkerhed og tiltro til de økologiske standarder højt, men også miljø og dyrevelfærd har betydning for deres valg.

Fokusgruppeinterviews viste tilsvarende, at tyskerne ikke associerer Danmark med at være fødevareproducent, og tyskerne ligesom thailænderne og kineserne vægter fødevaresikkerhed højt, og at de to asiatiske forbrugergrupper ikke har tillid til egne certificeringsinstanser.

Forbrugerne i de pågældende lande er også blevet spurgt om deres holdning til at købe dansk økologisk mælk eller svinekød, og her var holdningen blandt thailændere og kinesere i overvejende grad på niveau med danske forbrugeres – omkring 5,5 ud af 7, hvor 7 svarede til ’meget godt’. Mens både tyskere og franskmænd foretrækker økologisk mælk og svinekød fra deres eget land, og det følger egentlig den generelle holdning i Europa.

De overordnede konklusioner fra projektet:

 • Danmark opfattes som en troværdig økologiproducent – også i Asien 
 • Der er plads til forbedring af kendskabet til Danmark samt den positive holdning til Danmark 
 • For de fleste forbrugere kræver det nærmest uoverstigelige fordele på andre områder for at danske økologiske produkter kan udkonkurrere hjemlandets økologiske fødevarer – dog større potentiale i Asien 
 • Vigtigst er tillid og troværdighed 
 • Også vigtigt at opbygge et positivt miljøimage – kommer ikke af sig selv, selv i geografisk nære markeder. 

Læs mere om projektet:


John Thøgersen forklarer, hvad forbrugere i vores vigtigste eksportmarkeder lægger vægt på, og hvilke udfordringer danske producenter af økologiske fødevarer kan forvente i de pågældende lande.

Læs flere indlæg fra Økologi Kongres 2017:

 

 

Jordbrug og fødevarer
Tags: LOCO, SOMDwIT, ICROFS, markedsføring, økologiske fødevarer, lokale fødevarer