Finland udstikker kursen for øko-forskning

Med Finlands nye "Research Programme for Organic Food and Farming", er kursen for de kommende fem års forskning i økologi udstukket i landet mod nord.

25.11.2014 | Marie-Louise Krejsler Andersen

Foto: Cumulus

Programmet opstiller retningslinjer for forskningssamarbejde mellem økologi-forskere og bidragsydere og er inddelt i fire hoveddele:

Produktion, miljø, mad og samfund. Det er således ikke et finansieringsinstrument i sig selv, men et redskab til at styre forskningsaktiviteter.

Fire temaer i forskningsprogrammet 2014-2018.

Forskningsprogrammet er skrevet i tæt samarbejde med den økologiske fødevare- og landbrugssektor i Finland og afspejler således en fælles hensigt i sektoren.

Det finske forskningsinstitut FORI koordinerer forskningen, overvåger fremskridt i forskningsprogrammet, og rapporterer årligt derom.

Se det fulde program og læs mere her

Forskningspolitik