30. mio. kroner til økologiforskning i 2019

Folketingets partier nåede torsdag frem til en aftale om fordeling af forskningsreserven på 958 mio. kr. samt 436 mio. kr. fra finansloven.

05.11.2018 | Helene Kristensen

Alle Folketingets partier kunne fredag eftermiddag præsentere en aftale om forskningsreserven for næste år. (Foto: Ritzau Scanpix /Philip Davali )

I finanslovsforslaget for 2019 er der ud over forskningsreserven på 958 mio. kr. afsat i alt 436 mio. kr. i 2019 til videreførelse af eksisterende forskningsinitiativer og igangsættelse af nye initiativer. Denne aftale omfatter forskning inden for en række områder, der understøtter FN’s verdensmål. I aftalen er der for de større forskningsområder skitseret den umiddelbare understøttelse af målene. Verdensmålene skal ses i et holistisk perspektiv og dermed ses i en sammenhæng frem for individuelle mål. 

Der afsættes 30 mio. kr. til Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). Midlerne afsættes til økologiforskning i samarbejde med ICROFS (Internationalt Center for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer).

Midler inden for GUDP kan blandt andet understøtte FN’s verdensmål 12. Ansvarligt forbrug og produktion, 14. Livet i havet og 15. Livet på land.


Se den samlede aftale om fordeling af forskningsreserven


Se også ”Økologer glæder sig over forskningsmidler”

Jordbrug og fødevarer
Tags: ICROFS