Nyheder

Foto: Coulorbox

22.08.2019 | Jordbrug og fødevarer

FN's klimapanel: Økologisk landbrug er en del af løsningen for klimaet

FN's klimapanel har udgivet en ny rapport, 'Climate Change and Land', med en analyse af, hvordan fødevareproduktionens klimabelastning kan reduceres. Økologisk landbrug nævnes som et af redskaberne. Se rapportens indhold her

15.08.2019 | Jordbrug og fødevarer

Økologikonference i Baltimore om klimaforandringer

Den årlige økologikonference, som organiseres af "The Organic Center" i samarbejde med "USDA", "FiBL", "ISOFAR" og "The Climate Collaborative" finder i år sted d. 11. september 2019 i Baltimore, Maryland. Konferencen fokuserer på, hvordan økologi både kan tilpasse sig vores skiftende klima og være en styrke til reducere klimaændringerne.

15.08.2019 | Jordbrug og fødevarer

EURAKNOS kommer tættere på at skabe bedre adgang til landbrugsfaglig viden

EURAKNOS har gennemført mere end 65% af de interviews, som skal bidrage til at udarbejde en vidensplatform for landbrugsinnovation. Læs mere om EURAKNOS' aktiviteter i netværkets 2. nyhedsbrev.

13.08.2019 | Jordbrug og fødevarer

Præ-annoncering: "Joint Call 2019" fra SUSFOOD2 og CORE Organic Cofund

Der er behov for at ændre på vores fødevaresystemer for at opnå en mere bæredygtig fremtid. For at støtte forskning og udvikling i denne henseende, vil de to ERA-Nets SUSFOOD2 og CORE Organic Cofund udbyde en pulje til transnational forskning.

12.08.2019 | Jordbrug og fødevarer

Dybe rødder hjælper afgrøder med at overleve – men ikke nødvendigvis med at trives

Når regnen udebliver, og en tørke sætter ind, er der ofte stadig vand i de dybere jordlag. Har en afgrøde dybe rødder, kan den udnytte dette vand. Cikorie er sådan en afgrøde, og den optager betydelige mængder vand fra de dybe jordlag. Det gør, at den kan overleve en længere tørkeperiode.

06.08.2019 | Jordbrug og fødevarer

"Organic Innovation Days 2019" i Bruxelles

3. og 4. december afholder TP Organics sin femte udgave af det årlige event “Organic Innovation Days". Eventen foregår i Bruxelles.

02.08.2019 | Jordbrug og fødevarer

Studentermedhjælper til ICROFS, Aarhus Universitet Foulum

Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) søger en studentermedhjælper ca. 8-10 timer per uge med opstart 15. september 2019. Stillingen er tidsbegrænset et år og arbejdstiderne er fleksible i forhold til dit studie.